Produkty Promocyjne

Studnie głębinowe

18.08.2014
.
Studnia głębinowa, to otwór wiercony, który sięga z powierzchni terenu do poziomu wodonośnego i przystosowany jest, za pomocą urządzeń technicznych, do trwałego poboru wody.
czytaj więcej
.
Posadowienie obiektu budowlanego, poniżej zalegania zwierciadła wód podziemnych, wymaga wykonania odwodnienia, tak aby prace budowlane można było prowadzić w suchym wykopie.
czytaj więcej

Operaty wodnoprawne

06.08.2014
.
Operat wodnoprawny, to podstawowy dokument na podstawie którego, wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.
Pozwolenie takie, wydaje Starosta lub Prezydent miasta w drodze decyzji.
czytaj więcej
.
Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym, wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologiczej.


czytaj więcej