Odwodnienie budowlane - Oczyszczalnia ścieków Nogat sp. z oo. w Malborku

grafika

Jedna z sześciu pomp głębinowych pracujących na odwodnieniu.

grafika

Umieszczanie pompy do otworu. Widoczny naturalny poziom wody w wykopie, przed uruchomieniem pomp.

grafika

Jedna ze studni odwodnieniowych. Widoczny rurociąg DN 90mm i przewód zasilający pompę głębinową.

grafika

Wykop przed rozpoczęciem pomowania

grafika

Dwa kolektory zbiorcze, odprowadzające pompowaną wodę.

grafika

Studnia zbiorcza, do której odprowadzono wodę z rurociągów tłocznych

grafika

Srzynki rozdzielni zasilania pomp głębinowych.

grafika

Rozpoczęcie prac zbrojeniowych na powierzchni chudego betonu.

grafika

Obniżono zwierciadło wód podziemnych o około 4 m.

grafika

Ogólny widok wykopu

grafika

grafika

grafika

grafika

Agregat prądotwórczy, stanowiący zabezpieczenie energetyczne na wypadek awarii zasilania

grafika

grafika

grafika

grafika

Studnia odwodnieniowa wraz z pomostem, umożliwiającym wykonywanie pomiarów zwierciadła wody

grafika

Widok studni odwodnieniowych, z wnętrza wykopu

grafika

grafika

grafika