Wykonanie ujęcia wód podziemnych w Lesiakach

grafika

Efekt końcowy- obudowa Lange

grafika

grafika

wiertnica

grafika

kolumna filtra PVC, przygotowana do opuszczania do otworu

grafika

obsypka żwirowa

grafika

przerwa na kawę

grafika

grafika