Wykonanie dwuotworowego ujęcia wody na terenie biogazowni w Piaszczynie

grafika

Montaż głowicy stalowej na rurze nadfiltorwej PVC.

grafika

Trwa ustawianie obudowy kręgowej "wokół" rury nadfiltrowej zabezpieczonej stalową głowicą.

grafika

Montaż kręgów.

grafika

Montaż kręgów.

grafika

Montaż kręgów.

grafika

Rurociąg tłoczny, a na drugim planie głowica studzienna (montowana w celu ochrony rury nadfiltrowej)

grafika

Połączone zaprawą kręgi żelbetowe.

grafika

Trwa nakładanie materiału izolacyjnego na połączone zaprawą kręgi.

grafika

Pogoda nie rozpieszcza.

grafika

Montaż skrzynki elektrycznej z elementami automatyki sterowania pompy głębinowej.

grafika

Wejście rurociągu tłocznego PE do obudowy

grafika

Doprowadzono przyłącze energetyczne

grafika

Gotowa obudowa. Opaska wokół obudowy zostanie wykonana po wyrównaniu terenu.

grafika

Rurociąg tłoczny z armaturą.

grafika

Szafa sterująca i hydrofor