Wiercenie studni głębinowej w Młynku

grafika

wiertnica.Na przodzie zdjęcia, po prawej, skrzynki z próbami urobku. Na lewo dół urobkowy.

grafika

wiertnica z zawieszoną łyżką wiertniczą tzw. szlamówką

grafika

rury, żerdzie i świdry wiertnicze

grafika

wiertnica ze szlamówką

grafika

trwa wybieranie urobku przy użyciu szlamówki

grafika

urobek został wydobyty, trwa opróżnianie szlamówki