Wykonanie studni chłonnych na cmentarzu parafialnym w Chwaszczynie

grafika

"panel sterowania"

grafika

wiertnica Hydro 50

grafika

opuszczanie kolumny filtracyjnej do otworu

grafika

opuszczanie kolumny filtracyjnej do otworu

grafika

obsypywanie filtra obsypką żwirową