Wykonanie ujęcia wody na terenie Parku Wodnego w Koszalinie

grafika

Rury studzienne PVC przygotowane do zabudowania w otworze

grafika

Rura nadfiltrowa wyprowadzona ponad teren. Wkrótce rozpocznie się montaż obudowy.

grafika

Po lewej rura nadfiltrowa, po prawej ocieplony rurociąg tłoczny

grafika

Betonowa podstawa, na której zostanie ustawiona "właściwa" podstawa obudowy

grafika

Podstawa naziemnej obudowy typu Lange (płyta z laminatu zamontowana na betonowej postawie)

grafika

Obudowa została zamontowana. Czas na opaskę z kostki wokół obudowy.

grafika

Kończenie opaski z kostki

grafika

Rurociąg tłoczny, na którym wisieć będzie pompa i pompa głębinowa.