Modernizacja ujęcia wody w Krzemieniewie

grafika

Wiertnica

grafika

Kolumna filtra z częścią czynną (osiatkowaną)

grafika

Zaciski wiertnicy

grafika

Pomiar głębokości otworu

grafika

Obsypka żwirowa

grafika

Studnia została zafiltrowana

grafika

Zaizolowane kręgi betonowe

grafika

Kręgi studzienne z płytą

grafika

Gotowa obudowa studzienna