Odwodnienie wykopu budowlanego w Sopocie przy ul. Parkowej

grafika

Wiercenie studni odwodnieniowych

grafika

Nakładanie prowadnic centrujących na kolumnę filtra

grafika

Pogłębianie wykopu

grafika

Monitorowanie poziomu zwierciadła wody w otworze obserwacyjnym

grafika

Na pierwszym planie studnia zabezpieczona przed uszkodzeniem stalową rurą osłonową.

grafika

Na tym etapie prac budowlanych nie można pozwolić na przerwę w pracy pomp.

grafika

Na studniach wykonano stalowe "kołnierze", które pozwolą na zakotwiczenie w płycie fundamentowej.