Wykonanie studni na terenie ujęcia gminnego w Karlikowie

grafika

Wieża wiertnicza

grafika

Szlamówka

grafika

Skrzynki z próbami urobku

grafika

Widok na ujęcie

grafika

Pompowanie pomiarowe otworu

grafika

Grunt to dobre oznakowanie wiertni

grafika

Wieża wiertnicza