Wykonanie ujęcia wody w miejscowości Błądzikowo

grafika

Wiercenie studni nr 1

grafika

Wiercenie studni nr 1

grafika

Filtr szczelinowy przed owinięciem siatką filtracyjną

grafika

Filtr po owinięciu siatką filtracyjną

grafika

Kolumna rur PVC

grafika

Pomiar zwierciadła wody w otworze nr 1

grafika

Wiertnica udarowa US 100

grafika

Wiercenie otworu nr 2

grafika

Narzędzia wiertnicze

grafika

Pompowanie otworu nr 2

grafika

Szlamówka, świder i dół urobkowy

grafika

Filtrowanie otworu obserwacyjnego (piezometru)

grafika

Wsypywanie obsypki filtracyjnej do otworu obserwacyjnego (piezometru)

grafika

Sprawdzanie poziomu obsypki filtracyjnej

grafika

wykonanie obudowy

grafika

grafika

grafika