Wiercenie studni w Rzuszczach

grafika

Wieża wiertnicza MR10

grafika

Centralnie na zdjęciu znajduje się otwór wiertniczy, po prawej łyżka wiertnicza tzw. szlamówka

grafika

Wiertnica

grafika

Podczas wiercenia wciskanie rur umożliwiają widoczne na zdjęciu ściski i dźwigniki hydrauliczne

grafika

Rozładunek filtra i obsypki

grafika

Pompowanie pomiarowe

grafika

Centralnie na planie kolumna rur PVC zamknięta gwintowanym korkiem. Otwór gotowy do montażu obudowy.