Odwodnienie wykopu - budowa hotelu w Kołobrzegu

grafika

wiercenie otworu odwodnieniowego

grafika

wiercenie otworu odwodnieniowego

grafika

kolumna filtrowa

grafika

przygotowanie otworu do opuszczenia kolumny filtra

grafika

montaż kolumny filtrowej

grafika

opuszczanie kolumny filtrowej do otworu

grafika

montaż prowadników

grafika

wiercenie otworu odwodnieniowego

grafika

opuszczanie rurociągu tłocznego do otworu

grafika

prace w suchym wykopie

grafika

odprowadzenie wody do rowu

grafika

studnia zbiorcza (łącząca rurociągi ze wszystkich studni)

grafika

pomiary zwierciadła w studni

grafika

prace w wykopie