Dokumentacje geologiczne

.

Dokumentacje geologiczne

środa, 06 sierpień 2014 o godzinie 13:35

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym, wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

Wykonujemy dokumentacje:

  • hydrogeologiczne (ustalające zasoby wód podziemnych i określające warunki hydrogeologiczne);
  • geologiczne (likwidacji otworów wiertniczych, wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych, wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi - pompy ciepła oraz wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania głębokiego podłoża).