Projekty robót geologicznych

.

Projekty robót geologicznych

środa, 06 sierpień 2014 o godzinie 13:36

Roboty geologiczne, mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.
Sporządzenia projektu, wymaga między innymi:

  • wykonanie otworu wiertniczego, niezależnie od głębokości. Wyjątek stanowi wiercenie otworów do głębokości 30 m, które będą służyć do poboru wód podziemnych w ilości mniejszej niż 5 m3/dobę i znajdują się poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;
  • wykonywanie otworów w celu wykorzystania ciepła ziemi (otworów pod pompy ciepła), gdy ich głębokość jest większa niż 30 m albo gdy znajdują sie w obrębie obszarów górniczych.

Projektujemy otwory wiertnicze zgodnie ze sztuką, w dostosowaniu do istniejących warunków hydrogeologicznych, zapotrzebowania na wodę i przeznaczenia otworu.