Operaty wodnoprawne

.

Operaty wodnoprawne

środa, 06 sierpień 2014 o godzinie 13:36

Operat wodnoprawny, to podstawowy dokument na podstawie którego, wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.
Pozwolenie takie, wydaje Starosta lub Prezydent miasta w drodze decyzji.

Najczęściej, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotyczy:

  • szczególnego korzystanie z wód (np. poboru wody podziemnej lub powierzchniowej);
  • wykonania urządzeń wodnych (obudowy studni, stawu, pomostu itp.);
  • rolniczego wykorzystania ścieków;
  • długotrwałego obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  • piętrzenia wody podziemnej;
  • odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych;
  • wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, ,zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Wykonujemy wszystkie rodzaje operatów wodnoprawnych.