Ujęcie wody dla potrzeb biogazowni w PiaszczynieUjęcie wody dla potrzeb biogazowni w Piaszczynie

Wtorek, 12 maj 2015 o godzinie 16:09

Wykonaliśmy ujęcie wody na potrzeby technologiczne biogazowni w Piaszczynie. Ujęcie składa sie z dwóch studni głębinowych. Każda ze studni ma głębokość 64,0 m i wydajność ok. 70 m3/h.
Na otworach zabudowaliśmy podziemne obudowy wykonane z kręgów betonowych. Dodatkowo wykonaliśmy studnię rewizyjną, w której znajduje się hydrofor i szafa sterująca pracą ujęcia. Zdjęcia zrobione podczas wykonywania obudów studziennych, można obejrzeć w galerii.