Studnia głębinowa na terenie ujęcia wody w KarlikowieStudnia głębinowa na terenie ujęcia wody w Karlikowie

Poniedziałek, 21 grudzień 2015 o godzinie 11:09

Na zlecenie Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu wykonaliśmy studnię głebinową nr 2A. Studnia  ta wchodzi w skład gminnego ujęcia wody w Karlikowie. Będzie pracować naprzemiennie
z istniejącym otworem nr 1A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie otworu poprzedziliśmy opracowaniem projektu robót geologicznych, który zatwierdził Starosta Pucki. Następnie opracowaliśmy Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która stanowiła podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsiewcięcia (tzw. środowiskowej). Po uzyskaniu od Wójta Gminy Krokowa decyzji środowiskowej opracowaliśmy operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i uzyskaliśmy decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tych urządzeń od Starosty Puckiego. Przed przystąpieniem do wiercenia zgłosiliśmy zamierzone roboty stosownyn organom. Studnia została wykonana na przełomie czerwca i lipca 2015 r. do głębokości 76,0 m. Zapotrzebowanie na wodę określone przez Zleceniodawcą to 15,0 m3/h, a uzyskana wydajność eksploatacyjna otworu to 25,0 m3/h. Po odwierceniu, zafiltrowaniu i przebadaniu otworu opracowaliśmy dokumentację hydrogeologiczną. 

Dodatkowo zajeliśmy się zabudowaniem na otworze urządzeń wodnych. Zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego zainstalowalismy na otworze podziemną obudowę wykonaną z kręgów żelbetowych. Pompę głębinową opuściuliśmy do otworu na rurociągu tłocznym stanowym, ocynkowanym. W obudowie zainstalowaliśmy taki sam rurociag tłoczny wraz z armaturą. Dodatkowo wykonaliśmy przyłącze do istniejącego rurociągu tłoczącego wodę z istniejącej studni do hydroforni.

Więcej zdjęć w galerii.