Odwodnienie wykopu przy ul. Parkowej w SopocieOdwodnienie wykopu przy ul. Parkowej w Sopocie

Wtorek, 22 grudzień 2015 o godzinie 13:44

Posadowienie budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Parkowej w Sopocie wymagało wykonania odwodnienia wykopu budowlanego. Podstawowa trudność podczas odwadniania wykopu polega na doborze odpowiedniej ilości i wydajności studni odwodnieniowych, tak aby jednocześnie obniżyć zwierciadło wody poniżej zakładanej rzędnej posadowienia płyty fundamentowej i zminimalizować obniżenie zwierciadła wody poza obrysem wykopu. Przy ul. Parkowej dodatkową trudność stanowiła bliskość brzegu Zatoki Gdańskiem (ok. 230 m) i przylegające kamienice mieszkalne. W lutym 2015 r. wykonaliśmy hydrowęzeł składający się z jednej studni odwodnieniowej oraz trzech piezometrów. Na podstawie pompowania pomiarowego studni odwodnieniowej oszacowano podstawowe parametry warstwy wodonośnej przewidzianej do odwodnienia. Następnie opracowano projekt odwodnienia, w którym założono liczbę niezbędnych studni odwodnieniowych, przewidziano ich wydajność
i rozplanowano otwory obserwacyjne. Otwory obserwacyjne służą do monitorowania rozprzestrzeniania się leja depresji. W tym przypadku wykonano je w sposób, który umożliwiał ich wykorzystanie jako otwory wspomagające dla pracy studni.

Pozostałe dwie studnie wykonano w marcu 2015 r. Po zakończeniu prac przygotowawczych i pomocniczych rozpoczęto odwodnienie wykopu. Studnie pracowały nieprzerwanie do drugiej połowy czerwca 2015 r. tj. do czasu wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z wylaniem płyty fundamentowej i ustawieniem ścian pierwszej kondygnacji budynku. Odwodnienie prowadzono pod stałym, 24h nadzorem.

Odwodnienie zakończono przeprowadzeniem próby szczelności, która polega na powolnym podnoszeniu zwierciadła wody do jego naturalnego poziomu i obserwacji ewentualnych nieszczelności na styku płyty i ścian. Otwory zlikwidowano po potwierdzeniu szczelności. 

Zapraszamy do galerii zdjęć.