Ujęcie wody na terenie Parku Wodnego w KoszalinieUjęcie wody na terenie Parku Wodnego w Koszalinie

Wtorek, 22 grudzień 2015 o godzinie 16:06

Na zlecenie firmy WARBUD S.A., na terenie Parku Wodnego w Koszalinie,  wykonaliśmy studnię głębinową. Studnia ta nie będzie eksploatowana „na co dzień”, gdyż Park będzie zaopatrywany z wodociągu miejskiego. Przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym nakazywały jednak wykonanie alternatywnego źródła zasilania w wodę, niezależnego od miejskiej sieci wodociągowej, które posłuży na cele obrony cywilnej. Zaistniała zatem konieczność wykonania ujęcia, które dostarczy wodę
w ilościach równych zapotrzebowaniu przewidzianemu dla tych potrzeb tj. 13,0 m3/h.

Temat ten zrealizowaliśmy kompleksowo, a zatem nie tylko wykonaliśmy otwór i obudowę studni, ale i opracowaliśmy komplet dokumentów umożliwiających legalne wykonanie i funkcjonowanie ujęcia.

Studnia ma głębokość 50,0 m i wydajność 16,0 m3/h. 

Zdjęcia z montażu naziemnej obudowy typu Lange można obejrzeć w galerii.