Studnia głębinowa na terenie ujęcia wody w RzuszczachStudnia głębinowa na terenie ujęcia wody w Rzuszczach

Poniedziałek, 05 marzec 2018 o godzinie 14:54

Ujęcie zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Rzuszcze i kilku okolicznych miejscowości. Wydajność jednej ze studni działających na ujęciu znacząco spadła, dlatego w jej miejsce wykonaliśmy nowy otwór. Stara studnia została zlikwidowana. Nowy otwór ma głębokość 55,0 m. Został odwiercony metodą udarową przy użyciu dwóch kolumn rur wiertniczych: fi 600 mm i fi 508 mm. Wiosną zostanie na nim zabudowana obudowa studzienna. Dzięki przeprowadzonym pracom ujęcie dysponuje dwoma sprawnym otworami, które będą pracować naprzemiennie w pełni zaspakajając potrzeby mieszkańców. 

Więcej zdjęć z wiercenia można zobaczyć w galerii