Odwodnienie wykopu - apartamenty RIVERFRONTOdwodnienie wykopu - apartamenty RIVERFRONT

Piątek, 12 marzec 2021 o godzinie 11:31

Zadanie inwestycyjne polagało na przeprowadzeniu odwodnienia dla potrzeb budowy apartamentów Riverfront w Gdańsku. 

Inwestor zaplanował posadowienie budynku apartamentowego blisko dolnej powierzchni (spągu) warstwy namułów. W tym rejonie namuły nakrywają warstwę wodonośną prowadzącą wodę pod ciśnieniem. Zdjęcie znacznej części namułów mogłoby spowodować przerwanie ich ciągłości na skutek wyporu wody z warstwy. Celem odwodnienia było obniżenie ciśnienia wody w warstwie, tak aby nie przebiła ona nadkładu namułów i nie zalała wykopu.