Odwodnienie powierzchniowe w GdańskuOdwodnienie powierzchniowe w Gdańsku

Piątek, 19 marzec 2021 o godzinie 15:13

Zadanie polegało na osuszeniu powierzchni terenu tak aby możliwe było prowadzenie prac archeologicznch.

W najniższych mijescach terenu wykonano drewniane rząpie, które w dolnej części było skonstruowane w sposób umożliwiający grawitacyjny dopływ wody. Wewnątrz rząpi umieszczono pompy powierzchniowe, którymi odpompowywano spływające wody do kanału. Na odpływie zamonotowano separatory, filtry odmulające oraz odstojniki, których zadaniem było zmniejszenie prędkości dopływu wody do kanału i oczyszczenie odprowadzanej wody z substancji ropopochodnych i osadów. 

Więcej zdjęć odwodnienia powierzchniowego w galerii.