Galeria

Odwodnienie budowlane - Oczyszczalnia ścieków Nogat sp. z oo. w Malborku

Wykonanie ujęcia wód podziemnych w Lesiakach

Sieć monitoringowa w Lęborku

Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pieski

Wykonanie dwuotworowego ujęcia wody na terenie biogazowni w Piaszczynie

Wiercenie studni głębinowej w Młynku

Wykonanie studni chłonnych na cmentarzu parafialnym w Chwaszczynie

Wykonanie ujęcia wody na terenie Parku Wodnego w Koszalinie

Modernizacja ujęcia wody w Krzemieniewie

Odwodnienie wykopu budowlanego w Sopocie przy ul. Parkowej

Wykonanie studni na terenie ujęcia gminnego w Karlikowie

Wykonanie ujęcia wody w miejscowości Błądzikowo

Wiercenie studni w Rzuszczach

Odwodnienie wykopu - budowa hotelu w Kołobrzegu

Odwodnienie wykopu-budowa apartamentów Riverfront

Odwodnienie powierzchniowe na potrzeby prac archeologicznych