operaty wodnoprawne

operaty wodnoprawne

ZUH – Operaty wodnoprawne

 

 

Pomagamy naszym Klientom w załatwieniu wszelkich procedur prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Nie tylko opracowujemy operaty, ale jesteśmy obecni w trakcie całej procedury administracyjnej, tj. uczestniczymy w wizjach lokalnych i rozprawach wodnoprawnych, a także służymy radą przed i po realizacji zadania. Opracowania przygotowujemy rzetelnie i w oparciu o obowiązujące przepisy.Wykonujemy operaty wodnoprawne na:
 • pobór wód podziemnych
 • odprowadzanie wód opadowych
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych
 • wprowadzanie do urzadzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 • odprowadzanie oczyszczonych ścieków, wód technologicznych do wód i do ziemi
 • wykonanie urządzeń służących do poboru wody
 • likwidację urządzeń służących do poboru wody (obudowa studni, agregat pompowy, rurociąg tłoczny itp.)
a także:
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • piętrzenie wody podziemnej
 • inne

Proponujemy Państwu również skorzystanie z naszej oferty badań i nadzoru geologicznego i hydrogeologicznego.